Selecciona el teu idioma:

Política de privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Identidat: ANSA CATERING I BANQUETS SL
CIF: B63922744
Dir. Postal: C/ Barcelona 12, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona
E-Mail: info@mascanriera.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A ANSA CATERING I BANQUETS SL tractem les vostres dades amb la finalitat principal de mantenir la nostra agenda de contactes,

a) Com a persona de contacte per mantenir relacions amb l'entitat jurídica o organització on vostè presta els seus serveis

b) Com a interessat que s'ha posat en contacte amb nosaltres consultant-nos o sol·licitant-nos alguna informació, per poder atendre'l.

c) Com a persona de contacte per mantenir relacions directament

Com a finalitat addicional, en cas que se us hagués sol·licitat autorització i ens l'hagués concedit, tractarem les seves dades per a l'enviament de comunicacions comercials.

Quan temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran a la finalitat principal:

a) En cas de tractar-se d'una persona de contacte per mantenir relacions amb l'entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis, o bé directament, es conservaran mentre es mantingui la nostra relació amb aquesta entitat jurídica o organització, i fora de perill els terminis legals per les responsabilitats legals que poguessin derivar-se de la relació amb lentitat jurídica o organització.

b) En cas d'interessat posat en contacte amb nosaltres, fins a 6 mesos després d'atendre el seu requeriment, per si es produeixen per part seva comunicacions posteriors en referència a aquesta consulta o requeriment d'informació.

c) En cas de persona de contacte per mantenir relacions directament, es conservaran mentre es mantingui la relació i fora de perill els terminis legals de conservació.

En la finalitat addicional d'enviament de comunicacions comercials, conservarem les vostres dades mentre no ens manifesteu la vostra oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L'empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades a la finalitat principal de manteniment d'agenda de contactes és,

a) En cas de tractar-se d'una persona de contacte per mantenir relacions amb l'entitat jurídica o organització on presta els seus serveis, és la satisfacció de l'interès legítim del responsable, d'acord amb el que estableix l'art. 6.1.f del RGPD.

b) En cas dinteressat posat en contacte amb nosaltres, la base legal és lobtenció del seu consentiment.

c) En cas de persona de contacte per mantenir relacions directament, és la satisfacció de l'interès legítim del responsable, d'acord amb allò establert a l'art. 6.1.f del RGPD.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Durant el període de durada del tractament no comunicarem les vostres dades a tercers.

A ANSA CATERING I BANQUETS SL comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas haguem pogut contractar i que, per a la prestació del servei esmentat, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d'un contracte de protecció de dades en què exigim, entre d'altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i tornar les dades a la finalització del servei.

A ANSA CATERING I BANQUETS SL seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis per tal de donar compliment a les nostres obligacions i matèria de protecció de dades.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ANSA CATERING I BANQUETS SL estem tractant dades personals que li concerneixin o no.

Així mateix, té:
Dret a sol·licitar l'accés a les vostres dades personals.
Dret a sol·licitar-ne la rectificació.
Dret a sol·licitar-ne la supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d'informació.
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per exercir els vostres drets, dirigiu un escrit adjuntant còpia del vostre DNI a:

ANSA CÀTERING I BANQUETS SL
Exercici drets protecció de dades
C/ Barcelona 12, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona
o bé remeti un email a: info@mascanriera.com

Així mateix, us informem que podeu adreçar-vos a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no has obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets.